ثبت دامنه

 
پسوند دوره قیمت (تومان)
com.
یک سال 40,000
ir.
یک سال 6,000
ir.
پنج سال 17,500
net.
یک سال 40,000
org.
یک سال 41,000
info.
یک سال 40,000
biz.
یک سال 41,000
in.
یک سال 41,000