هاست لینوکس هاست ویندوز

هاست لینوکس

 
هاست لینوکس
100MB 200MB 500MB 1GB 2GB 5GB
پهنای باند 10GB 15GB 20GB 30GB 40GB 50GB
قیمت (تومان)
سالیانه
90,000 130,000 200,000 250,000 300,000 400,000
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش
کنترل پنل
DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin DirectAdmin
پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
POP3 E-Mail نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
FTP Account نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی yes yes yes yes yes yes
ساب دامین نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
PHP yes yes yes yes yes yes
MySQL yes yes yes yes yes yes
Antivirus yes yes yes yes yes yes
قیمت (تومان)
سالیانه
55,000 75,000 115,000 155,000 215,000 355,000
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش